Posjeta Udruge “Suncokret” -Centru za edukaciju i rehabilitaciju- Kiseljak, uz urucenje donacije za centar “Duga”-Novi Travnik, 15 listopada 2019. godine. Dobru suradnju smo zapoceli prosle godine povodom obiljezavanja centralne manifestacije “Djeciji tjedan” na kojem su djeca ovog centra imali znacajno ucesce, a po zavrsetku ove manifestacije Udruga je donirala sav preostali potrosni materijal (boje, olovke, blokovi…).
Nadamo se i dalje uspjesnoj suradnji.