Kako postati hranitelj?

Kontaktirajte nas

Postupak zasnivanja hraniteljstva

ZAHTJEV

Građani koji žele baviti se hraniteljstvom, zahtjev podnose centru za socijalni rad u općini prebivališta te prilažu potrebnu dokumentaciju:

 • Fotokopija osobne/lične karte;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako su u braku);
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Liječničko uvjerenje;
 • Potvrda o zaposlenju i mjesečnim prihodima (uključujući prihode od poljoprivredne djelatnosti, izdavanja stana, kuće, od neregistriranih djelatnosti); 
 • Potvrda o imovini (ugovor o kupoprodaji stana, kuće, zakup, otkup, ostavinsko rešenje);
 • Uvjerenje da nije osuđivan – pribavlja po službenoj dužnosti centar za socijalni rad;
 • Uvjerenje da se protiv hranitelja ne vodi istraga, odnosno da nije podignuta optužnica;
 • Uvjerenje da nije lišen roditeljskog prava (izdaje sud);
 • Uvjerenje da nije lišen poslovne sposobnosti (izdaje centar za socijalni rad);
 • Potvrdu da nije na evidenciji lica protiv koga je određena mjera zaštite od nasilja u obitelji (izdaje centru za socijalni rad).

 

Zahtjev sa dokumentacijom predaje se centru za socijalni rad. 

 

U

PROCJENA

POSTUPAK PROCJENE

Postupak procjene opće podobnosti hraniteljske obitelji/porodice obuhvaća:

 

 • analizu isprava budućih hranitelja;
 • intervju sa budućim hraniteljima u ustanovi;
 • intervju sa članovima porodice budućih hranitelja u kućnoj posjeti;
 • procjenu tijekom realizacije Programa pripreme za hraniteljstvo. 

 

Z

PRIPREMA

PROGRAM PRIPREME

Program pripreme za hraniteljstvo pohađaju supružnici, odnosno vanbračni partneri – budući hranitelji.

l

NALAZ

NALAZ I STRUČNO MIŠLJENJE

Nakon programa pripreme sastavlja se nalaz i stručno mišljenje o općoj podobnosti budućih hranitelja koji se dostavlja centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad donosi odluku o opštoj podobnosti budućih hranitelja i izdaje potvrdu o bavljenju hraniteljstvom, s rokom važenja od dvije godine.

|

Hraniteljica Nada: “Djeca su dio naše porodice, a ne moj posao.”

Elvedina Dzakmic Klempic za UNICEF.