DJELATNOSTI UDRUGE

 • zalažemo se za podizanje nacionalne odgovornosti za djecu i mlade u skladu sa UN Konvencijama, strateškim i zakonodavnim okvirom u Bosni i Hercegovini,
 • tragamo za novim i boljim modelima brige o djeci koja rastu izvan svojih obitelji, ili u obiteljima koje su identificirane kao socijalno isključene – rizične obitelji,
 • zalažemo se za pomoć samohranim majkama koje nisu naišle na podršku svojih obitelji (smještaj, psihosocijalna pomoć),
 • zalažemo se za promociju, razvoj i unapređenje alternativnih vaninstitucionalnih oblika zbrinjavanja (hraniteljstvo, usvojenje i staratljestvo) djece bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, a u skladu s najboljim interesima djece,
 • zalažemo se za unapređenje profesionalne prakse kroz organiziranje javnih, stručnih i znanstvenih skupova i razmjenu stručnih znanja i iskustvava,
 • zalažemo se za povezivanje i uspostavljanje mreže za suradnju među profesionlancima u oblasti institucionalne i vaninstitucijonalne brige o djeci i mladima
 • zalažemo se za podršku djeci i mladima, biološkim i alternativnim obiteljima koje se nalaze u stanju isključenosti,
 • zalažemo se za izradu, razvoj i primejnu standarda u oblasti dječije i socijalne zaštite u BiH,
 • uspostavljamo suradnju sa ustanovama, organizacijama, udrugama i pojednicima u zemlji i svijetu s ciljem osiguranja kvaliteta u zbrinjavanju djece i mladih,
 • izrađujemo promotivni materijal, glasila i brošure,
 • pružamo podršku roditeljima, starateljima, hraniteljima, grupama za samopomoć putem edukacija, monitoringa, mentorstva, posredovanja, konsultacija i supervizije, a u skladu sa ciljeivam i pravcima djelovanja Udruge,
 • zalažemo se formiranje informativno-dokumentacionog centra o zaštiti djece lišene roditeljskog staranja i drugih socijalno ugroženih katogerija djece,
 • zalažemo se za pomoć i podršku srodnim projektima i inicijativama za unapređenje položaja djece bez roditeljskog staranja, djece iz rizičnih obitelji i drugih socijalno ugroženih kateogrija djece.